Leiding politie Noord-Holland ontslaat agent vanwege ernstig plichtsverzuim

De leiding van de politie Noord-Holland heeft een politieagent ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim.

In januari 2021 kreeg het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) opdracht een onderzoek in te stellen. Uit het disciplinaire onderzoek blijkt dat de medewerker, en 40-jarige agent uit de basisteam IJmond, zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.

Na bestudering van de feiten en omstandigheden bleek dat de aard en ernst van de gedragingen zodanig waren dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is onvoorwaardelijk strafontslag.