Foto ter illustratie. © Pexels / Pixabay

Man met ernstige psychische stoornis krijgt tbs voor bedreigen minister Yeşilgöz

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft besloten om een tbs-maatregel met voorwaarden op te leggen aan een 66-jarige man.

Deze beslissing volgt op een incident uit 2022 waarbij de man een brief schreef waarin hij de toenmalige minister Yeşilgöz bedreigde. De verdachte, die op dat moment kampte met een ernstige psychische stoornis, krijgt geen gevangenisstraf, maar wordt onderworpen aan een tbs-maatregel vanwege zijn toestand.

In de gewraakte brief aan de minister dreigde de verdachte ermee dat hij binnenkort haar werkplek of huis zou bezoeken om haar op gruwelijke wijze om het leven te brengen. De minister voelde zich sterk bedreigd door deze boodschap en vreesde voor haar eigen veiligheid.

De rechtbank oordeelde dat deze daad een ernstige strafbare feit is. Aangezien de minister een belangrijke rol bekleedt binnen onze democratische rechtsstaat, moet ze haar taken kunnen vervullen zonder beperkingen en zonder angst voor haar eigen veiligheid.

Het bleek uit uitgebreid psychologisch en psychiatrisch onderzoek dat de verdachte leed aan schizofrenie en dat er sprake was van een acute psychose op het moment van de bedreiging. Zijn gedrag werd sterk beïnvloed door wanen en hallucinaties. In deze toestand schreef hij de bedreigende brief en verstuurde hij deze.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de man ontoerekeningsvatbaar was op basis van de bevindingen en aanbevelingen van deskundigen. Hierdoor kunnen de strafbare feiten niet aan hem worden toegeschreven. De rechtbank heeft daarom besloten de verdachte vrij te stellen van juridische vervolging.

Aangezien de man niet strafbaar is, kan de rechtbank hem geen gevangenisstraf opleggen. Desondanks kan de rechtbank wel een maatregel opleggen. Gezien het feit dat hij eerder publieke figuren heeft bedreigd en lastiggevallen, en gezien het risico op herhaling, heeft de rechtbank geoordeeld dat een tbs-maatregel met voorwaarden noodzakelijk is om de samenleving te beschermen. Deze voorwaarden omvatten onder andere medewerking aan reclasseringstoezicht en opname in een klinische setting.