Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Man na 33 jaar onschuldig in Amerikaanse gevangenis vrijgelaten

Een Amerikaan die 33 jaar in een gevangenis heeft doorgebracht is vrijgelaten nu hij onschuldig blijkt te zijn.

Na een schokkende gerechtelijke dwaling is de 55-jarige Daniel Saldana eindelijk vrijgelaten uit de gevangenis in de Amerikaanse staat Californië. Saldana werd in 1990 veroordeeld voor poging tot moord, maar nieuw bewijs toont nu aan dat hij onschuldig is.

De veroordeling van Saldana was gebaseerd op het incident waarbij hij zou hebben geschoten op een auto met zes tieners aan boord. Hoewel twee van de tieners gewond raakten, bleken ze geen banden te hebben met een bende, zoals de schutters ten onrechte hadden aangenomen.

Destijds een hardwerkende bouwvakker, werd Saldana beschouwd als een van de verdachten en kreeg hij een gevangenisstraf van 45 jaar voor zes pogingen tot moord en het schieten op het voertuig.

Het rechtssysteem kwam in actie nadat een andere veroordeelde in de zaak in 2017 een ontlastende verklaring aflegde. Hij verklaarde dat Saldana “op geen enkele manier” betrokken was bij het incident en niet op de plaats van de schietpartij aanwezig was.

Het schokkende aspect van deze zaak is dat een voormalig officier van justitie destijds op de hoogte was van deze ontlastende informatie, maar deze niet deelde met Saldana, zijn advocaat of het kantoor van de regionale aanklager.

Pas in februari van dit jaar kwam het verslag van het verhoor uit 2017 uiteindelijk terecht bij het kantoor van de aanklager in Los Angeles. Het bewijsmateriaal toonde al snel aan dat Saldana niets met de zaak te maken had. “Het is verschrikkelijk om elke dag wakker te worden en te weten dat je onschuldig bent, maar toch gevangen zit”, verklaarde Saldana volgens de Amerikaanse media. “Ik ben zo blij dat deze dag eindelijk is gekomen.”

Regionaal aanklager George Gascón bood zijn excuses aan voor deze tragische vergissing. “Het is niet alleen een tragedie om mensen vast te zetten voor misdaden die ze niet hebben begaan”, zei hij. “Elke keer dat zo’n onrechtvaardigheid plaatsvindt, blijven de werkelijke daders vrij rondlopen en kunnen ze meer misdaden begaan.”

De vrijlating van Daniel Saldana werpt opnieuw een scherpe blik op het Amerikaanse strafrechtssysteem en roept vragen op over de noodzaak van een grondige herziening om onschuldige mensen te beschermen tegen onrechtvaardige straffen.