© Pexels

16 jaar geëist tegen Haagse “eindbaas” Piet S. voor import duizenden kilo’s cocaïne en witwassen

Het OM heeft 16 jaar geëist tegen “eindbaas”Piet S. voor grootschalige drugshandel en witwassen van crimineel vermogen.

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een gevangenisstraf van 16 jaar geëist tegen Piet S., de vermeende “eindbaas” in de megazaak Taxus. De zaak, die draait om grootschalige drugshandel en het witwassen van crimineel verkregen geld, kwam aan het licht na een onderzoek van bijna vier jaar. De ruim 70.000 pagina’s tellende dossiers bevatten verdenkingen van wereldwijde drugshandel en omvangrijke geldstromen.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Piet S. zich jarenlang schuldig gemaakt aan de invoer, export en productie van verschillende soorten drugs, evenals de voorbereidingen daarvan. Het dossier bevat bewijs dat hij naar schatting 4.600 kilo cocaïne heeft ingevoerd, met een verkoopwaarde van vele tientallen miljoenen euro’s. Daarnaast zijn er talloze voorbereidingshandelingen gedocumenteerd, waaruit blijkt dat hij en zijn medeverdachten constant op zoek waren naar mogelijkheden om drugs in te voeren, uit te voeren en te produceren.

Het Openbaar Ministerie beschrijft Piet S. als de spil in een crimineel netwerk en omschrijft zijn drijfveren als geld, gewoonte en status. Medeverdachten werden verondersteld loyaliteit aan hem te tonen. Het onderzoek wijst uit dat Piet S. grote invloed had op de drugshandel binnen de organisatie en dat zijn wensen altijd werden vervuld. Het dossier bevat ook bedreigingen en gewelddadige uitlatingen jegens mensen die tegen hem ingingen.

Om het crimineel verkregen geld te verbergen, maakte Piet S. gebruik van een netwerk van medeplichtigen, waarbij de 50-jarige Mark K. als “ultieme witwasfacilitator” fungeerde. Het Openbaar Ministerie beschrijft K. als een discreet persoon die zich niet opviel in de bovenwereld en die de financiële zaken en witwasconstructies beheerde. Hierdoor konden de criminele geldstromen en uitgaven worden verborgen, waardoor de herkomst van het geld niet meer te achterhalen was.

De strafeisen tegen Piet S. en andere belangrijke verdachten in de zaak variëren van 3 jaar tot 16 jaar cel. Het Openbaar Ministerie benadrukte tijdens het requisitoir dat de omvang en ernst van georganiseerde drugscriminaliteit duidelijk naar voren komen in het dossier Taxus. Het beschermen van de samenleving en het handhaven van de normen staat centraal in deze zaak, waarbij strafbare feiten zoals witwassen, omkoping, wapenbezit en geweldsdelicten aan het licht zijn gekomen.

De rechtbank zal later dit jaar uitspraak doen in de zaak, nadat de advocaten van de verdachten hun pleidooien hebben gehouden en er repliek en dupliek hebben plaatsgevonden.