© Crime-Nieuws.nl

Man uit Zaandam krijgt 7 jaar cel en moet 11 miljoen betalen aan de Staat na drugs- en cryptohandel

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 42-jarige man uit Zaandam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. Hij verhandelde illegaal cryptovaluta van in totaal ruim 11 miljoen dollar, pleegde fraude, regelde xtc-transporten en hield zich bezig met andere drugsgerelateerde zaken.

De man werd in maart 2020 aangehouden in het kader van een ander drugs- en witwasonderzoek. Bij het doorzoeken van zijn woning trof de politie in het plafond van de badkamer verschillende notitieboekjes aan. In één van die boekjes had de man 5 rijen van 12 losse woorden genoteerd. Dit bleken zogeheten “mnemonic phrases” te zijn, voor het openen of herstellen van een “cryptovaluta wallet”. In één van de 5 wallets vond voor zo’n 3,5 miljoen dollar aan transacties plaats. Daardoor werd een vervolgonderzoek ingesteld naar de man.

Uit dit onderzoek kwam vast te staan dat de man tussen januari 2017 en maart 2022 als tussenpersoon cryptovaluta over de hele wereld verhandelde. Het ging in totaal om 780 transacties met een geschatte waarde van ruim 11 miljoen dollar. Per transactie ontving de man een zeer hoge commissie, namelijk 4 tot 6 procent van het verhandelde bedrag.

Een gebruikelijke werkwijze was dat grote sommen contact geld aan de man werden overhandigd, en hij dit cash geld vervolgens omzette in cryptovaluta. Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat het hier om geldbedragen uit criminele activiteiten ging. De man had door zijn handelen een faciliterende rol in het verplaatsen, verbergen en verhullen van die grote sommen crimineel geld.

De man had zelf in die periode nauwelijks legale inkomsten of vermogen. Vanaf 2018 ontving hij geen salaris meer en zijn bankrekening werd grotendeels gevoed door onverklaarbare contante stortingen. Daarnaast past zijn uitgavepatroon niet bij de legale inkomsten van de man. Zo trof de politie een behoorlijke hoeveelheid luxegoederen aan in zijn woning, maakte hij regelmatig vliegreizen en kocht hij onroerend goed in Spanje met contant geld. Hij kon voor dit alles geen plausibele verklaring geven.

Dit alles tezamen betekent dat de man zich jarenlang schuldig maakte aan gewoontewitwassen.

De man hield zich ook ruim een jaar lang bezig met strafbare voorbereidingshandelingen in het kader van drugs, zoals het regelen/bestellen van xtc-pillen, het organiseren van uitvoer van harddrugs naar Midden- en Zuid-Amerika en het opzetten van transportlijnen tussen die werelddelen en Rotterdam/Antwerpen. Hij bracht diverse personen met elkaar in contact. Ook had hij overleg over het vervoer, de wijze van verstoppen, prijzen en hoeveelheden harddrugs. Daarnaast stuurde hij daadwerkelijk meerdere zendingen met xtc naar Colombia.

Tot slot maakte de man zich schuldig aan fraude. Hij gebruikte valse documenten, waaronder een werkgeversverklaring, een arbeidscontract en meerdere salarisspecificaties en bankafschriften om een huurovereenkomst voor een woning te kunnen afsluiten.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de ernst van de feiten. De man heeft het financiële en economische markt ernstig schade toegebracht door illegaal geld met legale geldstromen te vermengen. Daarnaast pleegde hij diverse drugsdelicten. De productie en verkoop van drugs gaat vaak samen met ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit, waarbij het gebruik van (dodelijk) geweld in veel gevallen niet wordt geschuwd. Bovendien leveren xtc-pillen voor de gebruikers gevaren op voor de gezondheid. De man trok zich van dit alles niets aan en was er alleen op uit om winst te maken. Ook weegt mee dat de man eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten, maar dat hij zijn criminele praktijken desondanks voortzette.

De rechtbank heeft de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en een ontnemingsmaatregel van in totaal 11 miljoen dollar. De man moet dit bedrag terugbetalen aan de staat.