Medewerker Landelijke Eenheid politie ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag

Een medewerker van de Landelijke Eenheid van de politie is ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Het disciplinair onderzoek werd in december 2021 ingesteld door de eenheidsleiding inzake het handelen van de agent. Het onderzoek volgde naar aanleiding van binnengekomen informatie en werd uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de LE.

In februari 2022 is de medewerker buiten functie gesteld vanwege meerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen en het mogelijk misbruiken van de positie. Op basis van de uitkomsten van het VIK-onderzoek is de agent (nu) in september 2022 het strafontslag.

‘Als eenheidsleiding hechten we veel waarde aan een veilig werkklimaat voor iedereen. Daarnaast is integriteit de basis van goed politiewerk. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen, daar verantwoordelijkheid voor nemen en hier transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. De politie is daar alert op, onderzoekt meldingen van plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet. Zo ook in dit specifieke geval.’ Aldus Rob van Bree, plaatsvervangend politiechef Landelijke Eenheid.