Het naar binnensmokkelen van een mobiele telefoon in een gevangenis moet strafbaar worden vindt staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is al geruime tijd een doorn in het oog van justitie dat mobiele telefoons, drugs en van alles en nog wat makkelijk naar binnen gesmokkeld worden. De smokkel ga je nooit helemaal kunnen stoppen maar het strafbaar stellen zou een afschrikwekkende werking moeten hebben.

Een gedetineerde kan tegenwoordig al gestraft worden als hij gepakt wordt met een mobiel of iets anders wat niet toegestaan is in de gevangenis. Zo kan je bepaalde privileges verliezen als je gepakt wordt met smokkelwaar. De staatssecretaris wil dat familie of vrienden vervolgd kunnen worden. Nu kan dat alleen als aangetoond wordt dat met het mobiel een strafbaar feit is gepleegd.