Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Motorclub No Surrender per direct verboden door de rechtbank

Na de Hells Angels, Satudarah en Bandidos is motorclub No Surrender nu ook per direct verboden door de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een civiele procedure om een verbod en ontbinding van de motorclub gevraagd. Dit omdat volgens justitie de gedragingen van No Surrender in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde. Het OM stelde zich daarnaast op het standpunt dat de chapters en de brotherhoods onderdeel uitmaken van de overkoepelende vereniging No Surrender en dat deze dus ook verboden moeten worden. De rechtbank is hierin meegegaan en heeft motorclub No Surrender per direct een verbod opgelegd. Eerder werden motorclubs Hells Angels, Satudarah en Bandidos al verboden door de rechter.

Het geweld heeft een dermate ernstig en structureel karakter dat de samenleving erdoor in gevaar komt. Daarom moet de vereniging verboden worden ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Het gevolg hiervan is dat No Surrender ophoudt te bestaan en dat aan alles wat met het uiterlijk vertoon van No Surrender verband houdt, zoals de naam, logo’s en spreuken een einde komt. Het vermogen van de vereniging wordt geliquideerd. Aldus de rechtbank.