Het onderzoek van de Rijksrecherche naar een mogelijke lek in het onderzoek rond de viervoudige growshop liquidatie in Enschede, heeft niets opgeleverd en wordt nu gestopt.

Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op details uit het onderzoek die zijn gepubliceerd in de media en die afkomstig lijken uit processen-verbaal. Deze processen-verbaal werden gebruikt bij de voorgeleiding van de verdachten bij de raadkamer van de rechtbank.

Uit het onderzoek is gebleken dat de kring van personen die toegang had tot de informatie die uiteindelijk in publicaties is verschenen, zeer ruim was. Naast een groot aantal politiemensen, betrof dit ook veel medewerkers van het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Verder bleken advocaten van verdachten te kunnen beschikken over de informatie. Niet uitgesloten kan worden dat ook nabestaanden konden beschikken over de informatie.

Het onderzoek heeft geen aanknopingspunten opgeleverd die tot een verdachte van lekken van informatie kan leiden. Het onderzoek van de Rijksrecherche is om die reden stop gezet. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Zowel bij de politie, het OM en bij de rechtspraak is (zonder succes) gezocht naar het lek.

Eind vorig jaar werden op 13 november 2018 vier personen doodgeschoten in een bedrijfspand in Enschede. De viervoudige liquidatie had vermoedelijk te maken met een ruzie om wiet. De slachtoffers zijn Maijkel Akfidan uit Hengelo, Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) uit Hengelo en de 62-jarige Max Klaassen uit Arnhem. De laatste twee mannen zouden mogelijk op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn geweest. In verband met de moorden zitten een vader en zijn twee zoons vast. Het onderzoeksteam houdt rekening met meerdere scenario’s.