© crime-nieuws.nl

Oplettende medewerker bedrijf Katwijk voorkomt oplichting 200.000 euro

Ee oplichting voor 200.000 euro is door een oplettende medewerker van een bedrijf in Katwijk mislukt.

Er ontstond argwaan toen de medewerker een factuur onder ogen kreeg waar het rekeningnummer op was gewijzigd, De oplichting begint met een telefoontje naar het Katwijkse bedrijf. De criminelen doen zich voor als medewerkers van een distributeur van het bedrijf en informeren naar een factuur die nog open zou staan. Later ontvangt deze zelfde distributeur een factuur van het Katwijkse bedrijf, zogenaamd uit naam van twee bestuurders. De factuur bedraagt ruim 200.000 euro. Ook krijgt de distributeur een telefoontje waarin de oplichters benadrukken dat de factuur zo snel mogelijk betaald moet worden.

Een oplettende medewerker ziet echter dat het rekeningnummer op de nepfactuur niet overeenkomt met het nummer dat bekend is bij de distributeur. Zij belt daarom eerst naar het bedrijf met de vraag of het klopt dat het rekeningnummer is gewijzigd. Dit blijkt niet het geval.

Wanneer er nog eens goed naar de mail wordt gekeken blijkt bovendien dat het mailadres van de afzender 1 letter verschilt met dat van het Katwijkse bedrijf. Wel is de mail ondertekend met namen van daadwerkelijke medewerkers van het bedrijf, Het bedrijf heeft aangifte gedaan van oplichting.