Politie tegen pedojagers actief in Nederland: ‘Speel niet voor eigen rechter!’

De politie roept pedojagers op om niet voor eigen rechter te spelen en zegt dat onderzoeken op deze wijze worden geschaad.

De afgelopen weken zijn zogenoemde ‘pedojagers’ veel in het nieuws. Dit zijn mensen die elkaar opzoeken in groepen op Facebook en WhatsApp om vermeende kindermisbruikers te ontmaskeren. Zij delen onder andere filmpjes van deze personen op internet. Soms gaat het verder en worden mensen opgezocht en mishandeld. Hoe nobel het doel in hun ogen mag lijken, deze ‘jagers’ overtreden hiermee de wet. Speel niet voor eigen rechter, dit wordt niet getolereerd. Bij vermoedens van misbruik, zoek contact met de politie, aldus een woordvoerder.

‘Laat helder zijn: het plegen van strafbare feiten accepteren we nooit’, reageert Wim van Amerongen, programmadirecteur Toekomstbestendige Opsporing en Vervolging. ‘Als mensen voor eigen rechter spelen, trekken we een grens. Iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces, in plaats van een publieke veroordeling. Dat past ook bij de waarden van de rechtstaat waarvoor we als politie staan.’

Volgens de politie is er een grens aan de hulp die een burger kan bieden en dat is de grens van de wet. Je kunt niet voor eigen rechter spelen en zomaar iemand aan de schandpaal nagelen, zowel online of offline. ‘Bij zedenmisdrijven wordt door politie en justitie altijd zorgvuldig overwogen of de hulp van het publiek nodig is, onder andere vanwege de ernst en de grote impact van dit soort misdrijven op slachtoffers. Als mensen het heft in eigen handen nemen kan dit schadelijk zijn voor het slachtoffer, alsmede voor de vermeende verdachte. Ook kan dit het rechercheonderzoek schaden. Daarnaast zien we de laatste tijd dat door onbekenden op basis van onvoldoende of verkeerde informatie op een mogelijke dader wordt ‘gejaagd’, met alle gevolgen van dien. Het kost veel (ongecoördineerde) politiecapaciteit, terwijl die hard nodig is voor andere lopende zedenonderzoeken. Nogmaals, eigenrichting wordt niet geaccepteerd. Je pleegt een strafbaar feit en de politie treedt hier tegenop.’