Een medewerker van de politie is afgelopen weken ernstig bedreigd door criminele groeperingen uit Brabant.

Het gaat hier, volgens de politie, om groeperingen waar al enige tijd de intensieve aanpak van de ondermijnende criminaliteit zich op richt. Inmiddels heeft de politie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van deze partijen.

Ook heeft de politie maatregelen genomen tegen de bestaande bedreiging en is een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de bedreigingen. De bedreigde politiemedewerker blijft werkzaam in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. De politie onderzoekt de zaak.