Politieagent ontslagen na ernstig plichtsverzuim bij niet naleven coronaregels

Een politieagent is ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim en het niet juist naleven van de coronaregels.

De agent werd volgens een woordvoerder van de politie tijdens het uitvoeren van nevenwerkzaamheden aangesproken door gemeentelijke BOA-ambtenaren op het niet juist naleven van de coronaregels. Zijn reactie daarop paste niet bij wat verwacht mag worden van een goed ambtenaar. Naar aanleiding van dit incident heeft de politie een disciplinair onderzoek ingesteld.

Er is vervolgens een onderzoek ingesteld en de uitkomst hiervan was dat er sprake is van ernstig plichtsverzuim. De medewerker heeft deze nevenwerkzaamheden uitgevoerd, terwijl in een besluit was vastgelegd dat deze niet waren toegestaan. Hij heeft daarnaast veelvuldig de politiesystemen geraadpleegd voor privézaken, terwijl raadplegen van de systemen alleen toegestaan is als dat nodig is voor de uitoefening van de functie.

De voorbeeldfunctie van een politiemedewerker houdt niet op na diensttijd. Integriteit is een van de kernwaarden van de politie. De keuze voor werken binnen de politie betekent iets voor gedrag binnen en buiten de dienst, aldus een woordvoerder van de politie. Wat de nevenwerkzaamheden van de agent waren is niet bekendgemaakt.