Politieagenten uit Amsterdam per direct buiten functie gesteld

De Amsterdamse politie heeft twee agenten buiten functie gesteld.

De twee mannelijke politiemedewerkers van de eenheid Amsterdam zijn per direct buiten functie gesteld. Eén medewerker is buiten functie gesteld vanwege het vermoeden van ernstig plichtsverzuim en de andere medewerker vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam verricht nader onderzoek in beide gevallen. Over de onderzoeken worden verder geen mededelingen gedaan, meldt een woordvoerder.