Rechercheur eenheid Noord-Nederland buiten functie gesteld vanwege grensoverschrijdend gedrag

Een rechercheur van de eenheid Noord-Nederland is buiten functie gesteld vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Aanleiding voor het onderzoek en de beslissing is volgens een woordvoerder een melding dat de 64-jarige politieagent zich mogelijk schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een getuige. Daarnaast zou hij mogelijk ook vertrouwelijke politie-informatie hebben gedeeld met de getuige.

Dergelijk gedrag is voor de politieorganisatie onacceptabel, aldus het persbericht. De politiechef van Noord-Nederland laat een disciplinair onderzoek doen naar de gedragingen van de rechercheur. Het strafrechtelijk onderzoek is door de hoofdofficier van justitie in handen gegeven van de Rijksrecherche