Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Syriër die in Duitsland spioneerde voor Syrische geheime dienst moet Nederland uit

Een Syriër die in Duitsland heeft gespioneerd voor de Syrische geheime dienst moet Nederland uit.

Dat heeft de rechtbank in Middelburg bekendgemaakt. De verdachte was in 2017 zijn vrouw en kinderen achterna gereisd en vroeg asiel aan in Nederland. Na onderzoek bleek dat hij tijdens zijn verblijf in Duitsland informatie door had gespeeld aan de Syrische veiligheidsdienst. Het zou gaan om informatie over Syrische oppositieleden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dat de Syrische dienst op grote schaal arrestaties verrichtte en zich schuldig maakte aan marteling. Volgens justitie vormt de man een gevaar voor de openbare orde en veiligheid in Nederland.

Op basis van het Vluchtelingenverdrag staat vast dat personen die een oorlogsmisdrijf, zoals spionage, hebben of een misdrijf tegen de vrede of tegen de menselijkheid niet in aanmerking komen voor een verblijfstatus en geweigerd kunnen worden.