Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Taakstraffen voor storten valse 500 euro biljetten en pinnen 300.000 euro bij Rabobank

De rechtbank heeft 18 personen veroordeeld voor het witwassen van valse 500 euro biljetten en het uitgeven van vals geld.

De veroordeelden (tussen de 24 en 64 jaar) hebben taakstraffen variërend van 10 tot 200 uur opgelegd gekregen voor betrokkenheid bij deze zaak. De politierechter van de rechtbank Oost-Brabant sprak vier verdachten vrij.

De bank trok aan de bel nadat in een korte periode, van 9 juli 2015 tot en met 16 juli 2015, een grote hoeveelheid valse 500 euro biljetten waren gestort in stortautomaten. De biljetten werden door de afstortautomaten tijdens de storting niet herkend als ‘vals’ maar als ‘verdacht’ aangemerkt. Kort daarna kregen de automaten een update, waardoor de biljetten die daarna werden gestort, wel direct als vals werden aangemerkt.

Tijdens het onderzoek bleek dat van veel rekeningen waarop gestort werd vlak voor de storting het opnamelimiet werd verhoogd via de app van de bank. Het duidt er volgens het Openbaar Ministerie (OM) op dat ze van tevoren bewust waren van het feit dat ze direct het geld wilden omwisselen. Het geld dat gestort werd is direct weer van de rekening gehaald. De Rabobank raakte hierdoor ruim 300.000 euro kwijt.

Bij het bepalen van de straffen houdt de politierechter er rekening mee dat de verdachten opbrengsten uit misdrijven aan het zicht van justitie onttrokken en om daaraan een schijnbaar legale herkomst te verschaffen. Dit werkt ondermijning in de hand. Verder betuigden de verdachten geen spijt en toonden zij geen schuldbesef. In hun voordeel weegt de politierechter mee dat zij lang hebben moeten wachten voordat hun zaken bij de rechter zijn aangebracht. Naast taakstraffen moeten de verdachten ook de door de Rabobank geleden schade vergoeden.