Twee politieagenten per direct ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim

De politie heeft twee agenten van de eenheid Noord-Nederland per direct ontslagen.

Het onderzoek werd in juni 2022 gestart naar aanleiding van mogelijke gedragingen van een medewerker vanwege een vermoeden van ernstig plichtsverzuim. Het ging om een incident in de relationele sfeer.

In november 2022 kreeg het VIK de opdracht een onderzoek in te stellen naar een andere medewerker vanwege de verdenking van ernstig plichtsverzuim begaan in de privésfeer. De twee zaken staan los van elkaar en zijn ook als zodanig onderzocht.

Uit beide disciplinaire onderzoeken blijkt volgens een woordvoerder dat de medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Na bestudering van de feiten is de politie tot de conclusie gekomen om de agenten te ontslaan.