© crime-nieuws.nl

Tweede keer in korte tijd persoon geëxecuteerd in Singapore voor beetje wiet

In Singapore is voor de tweede keer in korte tijd een persoon geëxecuteerd voor een beetje wiet.

Een man is in het land opgehangen voor het verhandelen van minder dan 3,5 pond wiet, de tweede executie in drie weken voor een misdrijf dat in de meeste delen van de wereld veel lichter bestraft wordt en tegenwoordig zelfs legaal is op veel locaties/regio’s.

“Het doodvonnis maakt deel uit van de uitgebreide schadebeperkingsstrategie van Singapore, die zowel de vraag naar drugs als de aanvoer ervan aanpakt”, aldus het Centraal Narcotics Bureau van het land in een verklaring waarin de executie werd bevestigd. De man was 36 jaar oud, maar zijn familie had gevraagd om zijn naam niet bekend te maken, en ook zijn overtreding werd niet gedetailleerd vermeld.

Uit gerechtelijke documenten blijkt echter dat Muhammad Faizal Bin Mohd Shariff in 2019 schuldig werd bevonden en ter dood werd veroordeeld wegens het bezit van ongeveer 1,6 kilogram wiet. Vorige maand werd in Singapore een man opgehangen die schuldig bevonden was aan samenzwering tot het verhandelen van ongeveer twee pond wiet.

Deze executie heeft geleid tot verontwaardiging bij mensenrechtenorganisaties, die de strafmaat als buitensporig beschouwen. In de meeste landen wordt het bezit en de handel in kleine hoeveelheden wiet niet met de doodstraf bestraft. Singapore houdt echter vast aan een strenge aanpak van drugsmisdrijven als onderdeel van haar beleid om de drugsvraag en -aanvoer te beteugelen.

Deze gebeurtenis werpt opnieuw de schijnwerpers op de controverse rondom de doodstraf en roept vragen op over de proportionaliteit van de straffen die in Singapore worden opgelegd voor drugsgerelateerde misdrijven. Voorstanders van afschaffing van de doodstraf pleiten voor een herziening van het beleid om meer nadruk te leggen op rehabilitatie en alternatieve vormen van straf.

Het debat over de doodstraf en drugsmisbruik zal naar verwachting voortduren, met tegenstanders die oproepen tot een meer humanitaire benadering en voorstanders die volhouden dat strenge straffen noodzakelijk zijn om de drugsproblematiek effectief aan te pakken. Het lot van de ter dood veroordeelden in Singapore blijft echter onzeker, aangezien het land vasthoudt aan zijn strenge beleid ten aanzien van drugsmisdrijven.