VIDEO: Duizenden kilo's blokken cocaïne Balkan drugskartel in beslag bij grote actie

VIDEO: Duizenden kilo’s blokken cocaïne in beslag bij grote actie Balkan drugskartel

Bij een grote actie van verschillende politiediensten in samenwerking met Europol zijn onder meer duizenden kilo’s van het Balkan drugskartel in beslag genomen.

Europol heeft de ontmanteling van een groot drugskartel ondersteund, onderzocht in het kader van de door Europol gecoördineerde Operationele Taskforce Balkan Cartel. De door Servië geleide operatie omvatte wetshandhavingsautoriteiten uit Brazilië, Kroatië, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje en Slovenië, en werd ondersteund door het Maritiem Analyse- en Operationeel Centrum – Narcotica (MAOC-N).

6 arrestaties, 2,7 ton cocaïne in beslag genomen

De actiedag op 24 augustus 2023 leidde tot:

  • 6 arrestaties
  • 15 huiszoekingen
  • 2,7 ton cocaïne in beslag genomen
  • Andere inbeslagnames omvatten: twee luxe voertuigen, luxehorloges en meer dan 550.000 euro in contanten
  • Een groot aantal bankrekeningen en onroerend goed geblokkeerd gedurende het lopende financiële onderzoek

Operatie onthult drugskartel dat opereerde over continenten en landen

Onderzoekers identificeerden een Servische staatsburger als een van de belangrijkste organisatoren in het criminele netwerk, die vervolgens werd aangemerkt als een High Value Target (HVT). De rechtshandhavingsacties richtten zich op deze Servische HVT, evenals op andere personen die essentieel waren voor de voortdurende werking van de drugskarteloperaties. Deze belangrijkste coördinatoren van het drugskartel regelden de verzendoperaties via versleutelde communicatieplatforms.

Europol vergemakkelijkte de uitwisseling van informatie en bood voortdurende analytische ondersteuning aan het onderzoek. De ontwikkeling van inlichtingen onthulde een volledig gedekt netwerk dat opereerde over continenten en landen. Europol vergemakkelijkte de coördinatie tussen nationale autoriteiten en zond op de actiedag een expert naar Belgrado om onderzoekers ter plaatse te ondersteunen. Europol vergemakkelijkte ook de inzet van twee Servische onderzoekers om samen te werken met de Spaanse autoriteiten tijdens de zoekacties op het in beslag genomen schip.

Operationele Taskforce richt zich op Balkan Cartels

De ontmanteling van drie versleutelde communicatietools die door criminelen werden gebruikt, namelijk Encrochat, Sky ECC en Anom, heeft de internationale rechtshandhaving een ongekend inzicht gegeven in criminele netwerken en hoe ze functioneren. Een ontdekte trend was de belangrijke rol die criminele netwerken, grotendeels samengesteld uit personen uit landen in de Balkanregio, spelen in de wereldwijde cocaïnehandel.

Europol heeft de Operationele Taskforce Balkan Cartel opgericht om op deze dreiging te reageren. De Operationele Taskforce brengt landen uit de Balkanregio, de EU en wereldwijd samen, zodat ze effectief kunnen optreden tegen deze criminele netwerken onder leiding van leden met nauwe banden met de regio.