Vier politieagenten buiten functie gesteld in onderzoek grensoverschrijdend gedrag in politiebureau

De politie heeft in een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, vier politieagenten buiten functie gesteld.

Het onderzoek werd gestart nadat eind januari meerdere agenten aan leidinggevenden, vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijk werk over grensoverschrijdend gedrag van enkele agenten vertelden. Het ging hierbij om onzorgvuldig omgaan met geweldsmiddelen en onwenselijk gedrag. Beide situaties vonden in een politiebureau plaats.

Volgens een woordvoerder is dit gedrag onacceptabel en is het belangrijk dat alle medewerkers zich binnen hun team veilig kunnen voelen. In opdracht van de eenheidsleiding is een onderzoek gestart door interne politieonderzoekers van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten.

Op 2 februari werden op grond van de eerste resultaten twee agenten buiten functie gesteld. Tijdens het interne politieonderzoek zijn naast de geschorste medewerkers ook andere betrokkenen uitgebreid gehoord. Dit leidde ertoe dat de leiding van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant op 25 februari opnieuw tot het buiten functie stellen van twee agenten is overgegaan. Het onderzoek is nog in volle gang en zal nog geruime tijd in beslag nemen.

Het lijkt erop dat deze zeer onwenselijke situatie al langere tijd heeft geduurd en zich vooral heeft geconcentreerd binnen één team. Het bestuur is op de hoogte gesteld. Vanwege de privacy worden verder geen mededelingen gedaan over de exacte werkplaats(en)/team(s) van de betrokken politieagenten.