Vijf aangiftes en twintig meldingen bij politie en justitie van zedendelicten rond The Voice of Holland

Bij politie en justitie zijn nu vijf aangiftes en twintig meldingen van mogelijke zedendelicten rond personen in The Voice of Holland.

Er ontstond recent veel ophef na een aflevering van BOOS over misstanden bij het tv-programma The Voice of Holland. Naar aanleiding hiervan zijn er nu vijf aangiftes en twintig meldingen binnen bij politie en justitie. Twee hiervan zouden tegen Ali B zijn, maar hierover worden vanwege de privacy geen mededelingen over gedaan.

De politie maakt een onderscheid tussen meldingen en aangiften, meldt een woordvoerder. Het eerste leidt in beginsel niet tot strafrechtelijk onderzoek. Het tweede kan wel tot een onderzoek leiden onder leiding van het Openbaar Ministerie. Speciaal opgeleide zedenrechercheurs kunnen het slachtoffer na een melding informatie geven over de mogelijkheden. Het slachtoffer beslist daarna zelf over het wel of niet doen van aangifte.

De politie en het Openbaar Ministerie zijn bezig de aangiften te beoordelen en onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten. Het OM zal per aangifte besluiten of er aanleiding is om een strafrechtelijk onderzoek op te starten. Zodra er duidelijkheid is over het vervolg zal het OM daarover communiceren.