© crime-nieuws.nl

Vorderingen justitie om ruiming wietkwekerijen te verhalen op veroordeelden afgewezen

Justitie mag de kosten van de ruiming van een wietkwekerij niet verhalen op veroordeelden.

Dat heeft de rechtbank bepaald. Sinds 1 juli van dit jaar kan het OM de rechter vragen om de kosten van de ruiming van een wietkwekerij te verhalen op verdachten. De rechtbank Limburg heeft voor het eerst uitspraken gedaan inzake de nieuwe wettelijke mogelijkheid en alle vorderingen afgewezen.

Twee verdachten zijn veroordeeld voor het telen en bezitten van hennepstekken en hennepplanten. In beide strafzaken heeft de officier van justitie aan de rechtbank gevraagd om de mannen te veroordelen tot het betalen van de kosten van de ruiming van de hennepstekkerijen. Om deze kosten te onderbouwen, heeft de officier van justitie verwezen naar afspraken tussen het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en Domeinen Roerende zaken. Door deze overheidsinstanties zijn onderling afspraken gemaakt over aantallen ruimingen, werkprocessen, kosten en prijzen. De officier van justitie stelt dat uitgegaan moet worden van de gemiddelde kosten van een ruiming in Nederland in 2022, ongeacht de grootte van de hennepkwekerij of -stekkerij.

De rechtbank heeft de vordering van de officier van justitie in beide zaken afgewezen, omdat het Openbaar Ministerie de kosten anders heeft berekend dan de wetgever heeft bedoeld. In de eerste plaats heeft de officier van justitie niet inzichtelijk gemaakt wat de daadwerkelijke kosten zijn voor de vernietiging van de wietkwekerijen in deze zaken, omdat hij een vast bedrag per ruiming hanteert. In de tweede plaats heeft de officier van justitie de rechtbank gevraagd een schatting te maken van de personele- en organisatiekosten, terwijl uit de wetsgeschiedenis blijkt dat dit niet mag. In de derde plaats heeft de officier van justitie onder deze kosten werkzaamheden geschaard, die niet direct met de vernietiging van de hennepstekkerij samenhangen. De rechtbank heeft dan ook niet kunnen vaststellen wat de daadwerkelijk kosten zijn geweest van deze specifieke ruimingen, terwijl het wel de bedoeling van de wetgever is geweest dat juist die kosten op de daders worden verhaald.