Het vrachtschip in Moerdijk met daarin een groot crystal meth drugslab is vannacht gezonken na sabotage door een vermoedelijke boobytrap.

Het schip begon rond 00.30 uur water te maken en zonk in hoog tempo. De medewerkers van de diverse hulpdiensten moesten hun werkzaamheden staken en de boot verlaten. Uit onderzoek bleek dat er een soort boobytrap in werking was gesteld. Een pomp was vermoedelijk op afstand in werking gesteld, waardoor de boot zou kunnen zinken.

Er werd door diverse partijen overleg gevoerd om te voorkomen dat de boot zou zinken en brandstof en chemicaliën in het water terecht zouden komen. Door Rijkswaterstaat is vervolgens een soort scherm om het schip gelegd om verspreiding te voorkomen. Toen de pomp plotseling stopte, kregen de hulpdiensten de situatie weer onder controle en was het gevaar voor zinken en vervuiling geweken. De politie zet vandaag het onderzoek voort.