Wapenbezit onder minderjarigen sterk gestegen ‘zorgelijke ontwikkeling’

Wapenbezit onder minderjarigen is de afgelopen jaren sterk gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van de politie. Het afgelopen jaar hebben agenten 1268 jongeren tot en met 17 jaar aangehouden wegens verboden wapenbezit. In 2019 waren dat er nog 315. In de cijfers is ook bezit van verboden vuurwerk meegenomen, dit vormt een aanzienlijk deel van het totaal. Maar dit aandeel neemt wel af (circa 74 procent in 2019 tegen ruim 50 procent in 2022).

Het aantal inbeslagnames van messen en andere steekwapens steeg in vier jaar tijd van 33 tot 355 stuks. Dat is ruim tien keer zoveel. In dezelfde periode vervijfvoudigde het aantal vuurwapens dat de politie in beslag nam: van 27 in 2019 naar 144 in 2022. Het is lastig op basis van deze cijfers iets te zeggen over de werkelijke omvang van het wapenbezit onder jongeren, ze laten alleen zien wat de politie in beslag neemt.

‘Verrassend zijn ze helaas niet. Politiemensen op straat ervaren dagelijks dat het jongeren het steeds normaler vinden om een wapen te dragen. In vier jaar tijd hebben we in totaal ruim 3500 verboden wapens in beslaggenomen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Het dragen van wapens mag nooit normaal worden gevonden. Als je een wapen op zak hebt, is de kans groter dat je het ook daadwerkelijk gebruikt. Met alle risico’s op ernstig of zelfs dodelijk letsel.’ Aldus Martin Sitalsing portefeuillehouder Zorg en Veiligheid.