Foto ter illustratie. © Pexels / Pixabay

Zorgen om stijgend aantal minderjarige uithalers partijen drugs in Rotterdamse haven

In de eerste helft van 2023 zijn er in de Rotterdamse haven meer dan 200 uithalers aangehouden, terwijl er in heel 2022 251 uithalers werden opgepakt.

Het aantal uithalers en de jonge leeftijd van de betrokkenen baart de autoriteiten zorgen. Verschillende partijen werken hard aan het versterken van de (preventieve) aanpak en streven naar een veilige en integere haven.

Van de aangehouden uithalers is ongeveer 63% jonger dan 23 jaar. In 2022 lag dit percentage op 45%. Bovendien is ongeveer 15% van hen minderjarig, tegenover een klein percentage van 8% in het voorgaande jaar. Waar voorheen de meeste uithalers tussen de 23 en 28 jaar oud waren, zijn ze nu vaak tussen de 18 en 22 jaar oud.

In de afgelopen drie jaar zijn bijna 900 uithalers geïdentificeerd, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor meer dan 8100 strafbare feiten. Dit betekent dat elke uithaler gemiddeld ruim negen misdrijven op zijn naam heeft staan. Deze misdrijven beperken zich niet tot de haven, maar omvatten ook overvallen, geweldsincidenten en bedreigingen.

In voorgaande jaren werd ongeveer 75% van de uithalers voor het eerst betrapt, terwijl de overige 25% al eerder in de haven was aangehouden. Echter, in 2023 is er een ander beeld waarneembaar. Ongeveer 10% van de aangehouden uithalers heeft een recidiverend patroon, wat betekent dat meer dan 90% nieuw is in de haven. Deze verschuiving kan worden toegeschreven aan nieuwe wetgeving die recidivisten daadwerkelijk gevangenisstraffen oplegt.

De politie werkt samen met de Douane en private partijen in de haven om de heterdaadkracht bij het opsporen van uithalers te vergroten. Technische middelen worden ingezet, logistieke processen worden heroverwogen en de toegang tot cruciale informatie wordt bemoeilijkt.

Samen met de gemeente en andere partners binnen en buiten de haven zoekt de politie naar effectieve methoden om jongeren te beschermen tegen de invloed van de criminele wereld. Hoewel de problematiek zich afspeelt in de haven, begint het vaak in de stad. Daarom worden verschillende initiatieven gelanceerd om jongeren bewust te maken van de risico’s en weerbaar te maken tegen de verleidingen van criminaliteit.