© Pexels

22 jaar voor schutter die vader voor ogen zoontje (9) liquideerde met twaalf schoten in Diemen

In hoger beroep is 22 jaar opgelegd aan de schutter die Vincent Jalink voor de ogen van zijn zoontje (9) in Diemen liquideerde.

Het gerechtshof Amsterdam heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar voor zijn betrokkenheid bij de moord op Vincent Jalink in 2016. Eerder had de rechtbank een gevangenisstraf van 23 jaar opgelegd, maar het hof heeft de straf iets verlaagd vanwege de lange duur van het proces, zowel bij de rechtbank als het hof. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 23 jaar geëist.

De verdachte heeft op de avond van 27 mei 2016 Vincent Jalink opgewacht voor zijn woning, na een voorverkenning die enkele uren duurde en waarbij hij werd bijgestaan door anderen. Hij heeft Jalink in het bijzijn van zijn destijds 9-jarige zoon twaalf keer beschoten, waarna Jalink diezelfde avond is overleden. Samen met een mededader vluchtte de verdachte op een gereedstaande motorscooter. Voor Jalink’s zoon was dit een onvoorstelbare, schokkende en traumatische gebeurtenis, die hij nog steeds herbeleeft.

Tijdens het proces heeft de verdediging aangevoerd dat er fouten zijn gemaakt in het vooronderzoek en dat het OM niet-ontvankelijk verklaard zou moeten worden in de vervolging. Het hof heeft vastgesteld dat een pet, die op de vluchtroute werd aangetroffen, is vernietigd en dat de officier van justitie deze informatie pas in een zeer laat stadium heeft verstrekt. Het hof oordeelde echter dat deze tekortkomingen niet hebben geleid tot een oneerlijk proces, omdat sporen op de pet veiliggesteld waren en aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden. Het is echter zorgwekkend dat dergelijke fouten worden gemaakt in een onderzoek naar een liquidatie.

Het hof acht in beginsel een maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar passend gezien de ernst van het feit en de omstandigheden waarin het is gepleegd. Echter, het hof moet rekening houden met de reeds opgelegde gevangenisstraf van 7 jaar voor de voorbereiding van een andere moord, waarvoor de verdachte in 2017 is veroordeeld. Het hof stelt dat een verdachte niet meer gestraft mag worden in twee afzonderlijke zaken dan in één zaak met meerdere losse misdrijven.