Belastingdienst ontdekt ruim 1,4 miljoen euro aan schulden bij grote ondermijningscontrole

In Amersfoort is bij een ondermijningscontrole voor ruim 1,4 miljoen aan belastingschulden ontdekt.

Op woensdag 3 mei 2023 heeft een grootschalige ondermijningscontrole in Amersfoort geleid tot de ontdekking van maar liefst 1,4 miljoen euro aan belastingschulden. De Belastingdienst heeft tijdens de controle diverse voertuigen in beslag genomen vanwege openstaande schulden. In totaal zijn er 13 voertuigen in beslag genomen, waarvan er 4 direct zijn afgesleept.

Tijdens de controle werden ook andere overtredingen vastgesteld. Zo werd er een persoon aangehouden voor rijden onder invloed van drugs en werden er diverse bekeuringen uitgeschreven voor forse overtredingen. Een kleine hoeveelheid softdrugs en een verboden mes werden in beslag genomen door de politie.

Door de uitgevoerde controles is de informatiepositie van de politie en ketenpartners op signalen van ondermijnende criminaliteit versterkt. Omwonenden ervaren al langer een gevoel van onveiligheid rondom de ondernemingen in de Meridiaan. Daarom werden hier meerdere ondernemingen gecontroleerd. De controle verliep rustig en er werden geen ernstige overtredingen vastgesteld. Wel zijn er enkele zaken aangetroffen waarvoor nog nader onderzoek nodig is.

De Belastingdienst zal verder onderzoek doen naar de belastingschulden. Ruim 53.000 euro is direct geïnd. Het in beslag nemen van voertuigen is een effectieve manier om openstaande schulden te innen. Door deze succesvolle controle is er een belangrijke stap gezet in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit in Amersfoort.