© crime-nieuws.nl

Burgemeester Tiel mag coffeeshop niet sluiten, oordeelt voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de burgemeester de coffeeshop in kwestie niet mocht sluiten.

De burgemeester van Tiel heeft ten onrechte besloten om een coffeeshop te sluiten vanwege overtreding van de Opiumwet. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld.

Volgens de rechter heeft de burgemeester onvoldoende gemotiveerd waarom niet gekozen kon worden voor een minder ingrijpend middel dan sluiting van de coffeeshop. De burgemeester baseerde zijn besluit op de vondst van een grote hoeveelheid softdrugs in de coffeeshop en bijbehorende woning en garage. De rechter oordeelde echter dat deze hoeveelheid gezien de dagelijkse omzet van de coffeeshop niet als erg hoog kan worden aangemerkt en dat het risico op verstoring van de openbare orde onder deze omstandigheden minder is.

De burgemeester heeft volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat sluiting van de coffeeshop noodzakelijk is om de openbare orde en het woon- of leefklimaat te herstellen. De sluiting is daarom geschorst tot 6 weken na het besluit op bezwaar.