Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Celstraf voor Utrechtse na rochelen in gezicht vrouw en dreigen met coronavirus

Een vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het rochelen in een gezicht van een andere vrouw en dreigen met het coronavirus.

Het slachtoffer sprak de 24-jarige verdachte op donderdag 16 april aan omdat ze tegen de richting een straat inreed in Hilversum. Het ging vrijwel direct mis en de bewoonster werd door de Utrechtse uitgescholden. Vervolgens werd er over en weer getrapt. Buurtbewoners schoten te hulp en ook die werden uitgescholden. Vervolgens rochelde de verdachte en spuugde de bewoonster in het gezicht waarbij ze zei dat ze misschien corona had.

In haar verhoor gaf de verdachte aan dat de bewoonster haar zou hebben geslagen en getrapt, maar getuigen verklaren anders en ook camerabeelden tonen aan dat het de verdachte is die scheldt en spuugt. De officier van justitie vond dan ook bewezen dat de Utrechtse zich schuldig had gemaakt aan bedreiging, mishandeling en belediging.

Ze hield de vrouw voor dat we in een bijzondere tijd leven waarin we meer dan ooit rekening moeten houden met elkaar en de regels in acht moeten nemen. Dat de vrouw, die zorgtaken heeft, dreigt iemand te besmetten met het dodelijke virus, nam ze haar zeer kwalijk.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zes weken onvoorwaardelijk. De politierechter vond de feiten bewezen en legde de vrouw een gevangenisstraf op van vier weken waarvan drie voorwaardelijk.