© crime-nieuws.nl

Directeur autobedrijf Rotterdam veroordeeld voor faciliterende rol witwassen 5,4 miljoen euro

Een directeur van een autobedrijf in Rotterdam is veroordeeld voor het witwassen van 5,4 miljoen euro.

De feiten vonden volgens het Openbaar Ministerie (OM) plaats in 2016 en 2017. Via een Spaanse onderneming leverde het bedrijf vrachtwagens bestemd voor Marokko. Op verzoek van het bedrijf in Spanje maakte het autobedrijf meerwerkfacturen op voor een totaalbedrag van 5,4 miljoen euro.

Volgens onderzoek van de FIOD is dit meerwerk nooit uitgevoerd. De 5,4 miljoen euro is via de bankrekening van het automobielbedrijf doorbetaald aan twee vennootschappen op Malta en Gibraltar. De ultimate beneficial owner (UBO) van deze vennootschappen, zijn de bestuurders van de Spaanse onderneming.

Uit het onderzoek blijkt niet dat de directeur of het bedrijf voordeel heeft gehaald uit de transactie met de meerwerkfacturen. Omdat het bedrijf wel een faciliterende rol heeft gespeeld bij het doorbetalen van het geldbedrag van 5,4 miljoen vindt het OM een geldboete van 1,5 miljoen euro en een verbeurdverklaring van 2,5 miljoen euro op zijn plaats voor het automobielbedrijf. De directeur heeft een taakstraf opgelegd gekregen van 120 uur.