Drugsdumpingen Achterhoek onderzocht en mogelijke link “bijzondere gaten in bossen”

In de afgelopen maanden is er sprake geweest van een opvallende toename in drugsafvaldumpingen in de Achterhoek, zowel in Oost- als West-Achterhoek.

Deze dumpingen betreffen het achtergelaten afval dat overblijft bij de productie van drugs. De politie is momenteel bezig met onderzoek om te bepalen of er een verband bestaat tussen de verschillende dumpingen.

Recentelijk verscheen er een bericht op de website van de gemeente Oost Gelre waarin wordt vermeld dat er in de afgelopen tijd bijzondere gaten zijn aangetroffen in bosgebieden. Na onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van drugsafval. Onlangs werd er nog een kuil aangetroffen in een bosperceel in Didam, en eerder ook al in Lochem. Het komt vaker voor dat er gaten in de grond worden aangetroffen die niet direct verband houden met het dumpen van (drugs)afval.

We constateren wel dat dergelijke gaten soms worden gebruikt voor het dumpen van drugsafval, maar dat is in dit geval niet aan de orde geweest. Desalniettemin willen we mensen vragen om alert te blijven op afwijkende situaties en deze te melden. Het is belangrijk om samen te werken om de veiligheid en leefbaarheid in onze regio te waarborgen. Mocht u iets verdachts opmerken, aarzel dan niet om dit te melden bij de politie. Samen kunnen we bijdragen aan een veilige omgeving voor iedereen.