© crime-nieuws.nl

FIOD neemt 137 miljoen euro in beslag op bankrekeningen steenrijke Rus op sanctielijst

De FIOD heeft 137 miljoen euro in beslag genomen bij een steenrijke Rus.

Op vrijdag 18 maart heeft er een snelle interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet. Er is beslag gelegd op meerdere bankrekeningen van een Rus die op de santielijst staat, in verband met de oorlog in Oekraïne. Er is voor ruim 137 miljoen euro aan tegoeden bevrorenz

De namenlijst EU-sancties geeft een overzicht van personen en entiteiten tegen wie door de EU sancties zijn ingesteld vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die sancties bepalen onder andere dat de tegoeden van deze (rechts)personen worden bevroren. De FIOD spoort personen en entiteiten op die proberen die sancties te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen. De FIOD heeft echter, volgens een woordvoerder, niet de taak om gesanctioneerden of hun bezittingen te traceren en hun vermogen te bevriezen, dat is aan de private sector om daar uitvoering aan te geven.