Waar is gemeente Maastricht nou allemaal mee bezig? Waarom houden ze nou stug vol dat de wietpas echt wel werkt terwijl uit alles blijkt dat de wietpas gedoemd is om te mislukken. Waar is ons o zo geroemde gedoogbeleid gebleven? Tegenwoordig worden zelfs gebruikershoeveelheden wiet & hasj in beslag genomen door overijverige agenten. Gewoon LEGALISEREN verdiend de regering er nog wat aan ook. Daar zal Onno wel oren naar hebben aangezien hij bij de VVD zit. Die houden wel van knaken. En met wiet & hasj zijn veel knaken te verdienen. Maar dit zit er zo te zien allemaal niet in want gemeente Maastricht heeft een persbericht vrijgegeven waarin ze duidelijk maken dat volgens hun de wietpas echt wel werkt. En dat zij het coffeeshopbeleid in de regionale driehoek in Limburg op consistente wijze zullen doorzetten. Zie hieronder het relaas van de gemeente.

Persbericht van de regionale driehoek in Limburg.

De gemeente Maastricht, samen met politie en het Openbaar Ministerie, zet het coffeeshopbeleid zoals dat thans wordt gevoerd op consistente wijze voort. Sinds de invoering van de wietpas is de drugsoverlast substantieel gedaald, blijkt uit verschillende rapporten. Na een recente rechterlijke uitspraak is het foutieve beeld ontstaan dat buitenlanders weer welkom in de coffeeshops zouden zijn. Sinds begin mei (de afgelopen twee weken) leidde dat tot een hernieuwde stijging van de overlast.

Ingezetenen-criterium

De regionale driehoek in Limburg (regioburgemeester, politiechef van de Eenheid Limburg en hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Limburg) heeft het inzetplan van de politie voor de komende tijd aangepast op grond van de ontstane situatie sinds begin mei. Op basis van dat inzetplan is de driehoek ervan overtuigd ook de komende tijd het gevoerde beleid met succes te kunnen voortzetten. Over de inhoud van dat inzetplan worden geen mededelingen gedaan. Het bestuur, samen met politie en OM, blijft handhaven op het ingezetenen-criterium. Inmiddels blijkt uit rapportages het positieve effect van handhaving op dit criterium.

Mediaberichten dat in coffeeshops aan buitenlanders verkocht mag worden zijn onjuist.

Bron: Politie