Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Justitie gaat Bilal Wahib niet vervolgen na ‘misplaatste actie’ tijdens livestream met minderjarige op Instagram

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Bilal Wahib niet vervolgen voor de livestream met een minderjarige op Instagram.

Tijdens een live-sessie op Instagram ging het in maart van dit jaar mis. Een 12-jarige jongen begreep de woordgrap van Wahib niet en liet zijn geslachtsdeel zien. Hij dacht hiervoor 17.000 euro te krijgen. Er ontstond veel ophef en het OM startte een onderzoek. Na bestudering van de beelden is duidelijk dat de oproep van Wahib volgens een woordvoerder geen seksuele strekking heeft. Wat het OM betreft is er dan ook geen sprake van het bezit of vervaardigen van expliciete beelden van minderjarigen of ontuchtige handelingen. De oproep van de 22-jarige Amsterdammer was volgens Wahib onderdeel van een grap. Het OM is van mening dat het hier om een volstrekt misplaatste actie gaat.

Volgens het OM heeft Wahib een inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de minderjarige jongen. Dat is een strafbaar feit. Hoewel Wahib zich naar oordeel van het OM wel schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, zal hij er niet voor worden vervolgd. De beslissing is voornamelijk genomen omdat het slachtoffer heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een strafrechtelijke vervolging. Een gang naar de rechter is voor hem erg belastend en daarom niet in zijn belang.

Wahib heeft met hem afspraken gemaakt hoe de zaak naar tevredenheid van beiden kan worden opgelost. Deze afspraken zijn gemaakt in een procedure buiten het strafrecht om. Daarnaast heeft het incident veel persoonlijke en professionele gevolgen gehad voor Wahib. Direct na het verschijnen van de beelden zijn er ook contracten verbroken en wilden verschillende partijen niet meer met hem samenwerken. Ondanks dat deze gevolgen zijn veroorzaakt door zijn eigen handelen, is dit een omstandigheid waar het OM rekening mee heeft gehouden. Om deze twee redenen is besloten de zaak te seponeren.