Leidinggevende politie Midden-Nederland ontslagen vanwege discriminerende opmerkingen

Een leidinggevende van de politie Midden-Nederland is ontslagen vanwege onder meer discriminerende opmerkingen.

De leidinggevende van de eenheid Midden-Nederland is dinsdag 18 april ontslagen vanwege ernstig wangedrag. Uit onderzoek is gebleken dat de medewerker zich gedurende een langere periode schuldig heeft gemaakt aan discriminerende en kwetsende uitspraken over vrouwelijke collega’s, bevolkingsgroepen en ongepast gedrag richting collega’s, waaronder racistisch taalgebruik, vloeken en het negeren en buitensluiten van collega’s.

Het gedrag van de medewerker getuigde van een grondhouding die totaal niet past bij het werk van de politie en de bijbehorende beroepscode en ambtseed. Meerdere meldingen van zijn gedrag hebben geleid tot een onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).

Het ontslag is dan ook gebaseerd op deze ernstige schending van de beroepscode en ambtseed. De medewerker heeft gedurende het onderzoek en de procedure rond de besluitvorming niet gewerkt. Met het uitreiken van het ontslagbesluit is het ontslag definitief.

Het is belangrijk dat alle medewerkers van de politie zich houden aan de hoogste normen van integriteit en professioneel gedrag. Dit ontslag laat zien dat de politie deze normen serieus neemt en streng optreedt tegen wangedrag.