In hoger beroep is wederom levenslang opgelegd voor de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

Het gerechtshof acht de handelingen van verdachten Anouar ‘Popeye’ B. en Adil ‘Kinker’ A. kil en gewetenloos. Ongekend is het gebruikte vuurwapengeweld. Er is geschoten met (oorlogs)vuurwapens in een dichtbebouwde woonwijk in Amsterdam. Het is een wonder dat er niet meer volstrekt willekeurige slachtoffers zijn gevallen. Kil en gewetenloos is ook het tijdens de vlucht onder vuur nemen van de motoragenten. Ook zij zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat uit het oogpunt van generale preventie de feiten streng moeten worden bestraft. Het gerechtshof beoogt met de wijze waarop deze zaak wordt afgedaan eraan bij te dragen dat anderen ervan worden weerhouden om dergelijke misdrijven te begaan. De verdachten meenden ook – kil en gewetenloos – te kunnen beschikken over leven en dood van anderen. Daarom dient ook de samenleving te worden beschermd tegen de verdachten. Het gerechtshof acht dan ook enkel een levenslange gevangenisstraf passend en geboden. Aldus een woordvoerder van de rechtbank.

In december 2012 werd in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt de Range Rover met daarin Benaouf A., Saïd El Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) door meerdere schutters onder vuur genomen. A. sloeg op de vlucht en wist te ontkomen door in het water te springen. De twee anderen hadden minder geluk en zijn op straat geliquideerd. Na de dubbele liquidatie zijn ook nog twee motoragenten onder vuur genomen.

Na enige tijd werden Adil ‘Kinker’ A. en Anouar ‘Popeye’ B. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de wilde schietpartij. De verdachten zijn door de rechtbank veroordeeld tot levenslang. Beide mannen ontkennen iets te maken te hebben met de dubbele liquidatie. Volgens doelwit Benaouf A. heeft hij B. gezien en zou hij één van de schutters zijn geweest. De verdachte en andere personen zeggen dat A. liegt. Tijdens het hoger beroep heeft het doelwit dit ontkend en blijft volhouden Anouar B. die dag te hebben gezien. De rechtbank heeft A. en B. eerder veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. De verdachten ontkennen de liquidaties te hebben uitgevoerd.