Medewerker Koninklijke Marechaussee veroordeeld voor lekken vertrouwelijke informatie

Een medewerker van de marechaussee is veroordeeld voor het delen van vertrouwelijke informatie met derden.

De 32-jarige man was werkzaam als opsporingsambtenaar bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Tussen januari 2017 en mei 2020 schond hij volgens een woordvoerder zijn ambtsgeheim door politie-informatie te verstrekken aan niet bevoegde personen. Daarnaast raadpleegde de man in die periode in privétijd veelvuldig de politiesystemen om informatie over contacten uit zijn privéleven te verkrijgen en zonder hiervan mutaties in het politiesysteem te maken. 

De man gaf toe dat hij meerdere keren de politie-informatiesystemen raadpleegde en dat hij de informatie die hij daaruit kreeg vervolgens deelde met personen die daartoe niet bevoegd waren. De man was niet gerechtigd om de informatie die doorstuurde te delen met derden.  De militaire kamer veroordeelt hem tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden en een taakstraf 150 uren voor het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk.