Meldingen bedreigingen Nederlandse politici bijna verdubbeld

Het aantal meldingen van bedreigingen tegen politici in Nederland is verdubbeld in 2022.

Het aantal meldingen van bedreigingen tegen politici in Nederland is in het jaar 2022 bijna verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar, blijkt uit gegevens van het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag. Het team ontving in totaal 1.125 meldingen van bedreiging, tegenover 588 meldingen in 2021. Deze alarmerende stijging is voornamelijk te wijten aan een grote hoeveelheid nieuwe meldingen van bedreigingen gericht tegen één Tweede Kamerlid.

Het aantal bedreigingen dat als strafbaar werd beoordeeld, steeg nog sterker, namelijk van 373 in 2021 naar 889 in 2022. Het Team Bedreigde Politici, in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), beoordeelt of de meldingen mogelijk strafbare bedreigingen zijn. Vorig jaar bleek dat in 889 gevallen het geval te zijn.

Na de beoordeling starten de politie en het OM onderzoek naar de strafbare bedreigingen. Dit resulteerde in 37 dagvaardingen van verdachten die zich voor de strafrechter moesten verantwoorden. De strafrechter legde onder andere celstraffen op tot vijf maanden en taakstraffen tot 120 uur.

Het onderzoek naar 127 andere gevallen van bedreiging is nog gaande. Veel van deze bedreigingen worden via sociale media geuit, voornamelijk via Twitter en Instagram. Het achterhalen van de identiteit van de personen achter deze accounts is vaak alleen mogelijk via de medewerking van sociale media-bedrijven, wat soms tijdrovend kan zijn. Bovendien kan het ingewikkeld zijn om verdachten te verhoren als ze zich bevinden in landen waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft.

Het gebrek aan rechtshulpverdragen met bepaalde landen bemoeilijkt het onderzoek naar bedreigingen die afkomstig zijn uit die landen. Bijna 600 van de 889 strafbare bedreigingen kwamen uit landen waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft. Als cruciale rechtshulp niet mogelijk is, wordt het onderzoek beëindigd en worden deze zaken ‘opgelegd’. Dit betekent dat het gebrek aan verdere opsporingsmogelijkheden ervoor zorgt dat de zaken stil komen te liggen. In totaal zijn 712 zaken op deze manier afgehandeld.

Ondanks de vergelijkbare hoeveelheid bedreigingen tegen politici in het algemeen, heeft de grote hoeveelheid meldingen gericht tegen één Tweede Kamerlid ervoor gezorgd dat het Team Bedreigde Politici minder tijd had voor onderzoek en minder zaken gereed kon maken voor zitting. In 2022 werden 37 verdachten voor de strafrechter gedaagd, tegenover 79 het jaar ervoor. De verwachting is dat de nog lopende onderzoeken van de 127 gevallen zullen leiden tot nieuwe dagvaardingen