Foto ter illustratie. © Pexels / Pixabay

Meta moet van rechtbank Den Haag gegevens anonieme Facebookgebruiker verstrekken

De rechtbank Den Haag heeft in een kort geding bepaald dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, de gegevens van een anonieme Facebookgebruiker moet verstrekken aan een man die door deze gebruiker wordt beschuldigd van overschrijdend gedrag. De man had een rechtszaak aangespannen tegen Meta en wilde ook dat de berichten van de gebruiker zouden worden verwijderd, maar dat verzoek is afgewezen.

De zaak draait om anonieme uitlatingen die zijn gedaan door een Facebookgebruiker in datinggroepen. In deze berichten worden beschuldigingen geuit tegen de man, zoals dat hij vrouwen zou gebruiken en daarna dumpen, een pathologische leugenaar zou zijn en stiekem opnamen van vrouwen zou maken. Bij deze berichten zijn ook twee afbeeldingen van de man geplaatst.

De man beweert dat deze verdachtmakingen onwaar en intimiderend zijn en dat ze hem veel reputatieschade hebben berokkend. Hij eiste dat Meta de berichten zou verwijderen en hem informatie zou verstrekken over de identiteit van de anonieme gebruiker en eventuele andere groepen waarin vergelijkbare berichten zijn geplaatst.

De rechtbank oordeelde dat Meta niet verplicht kan worden om de berichten te verwijderen, tenzij zonder twijfel blijkt dat de beschuldigingen geen enkele basis hebben. Deze hoge drempel werd niet bereikt omdat er onvoldoende informatie beschikbaar was om te beoordelen of de beschuldigingen volledig ongegrond waren.

Desalniettemin heeft de rechtbank geoordeeld dat de man de kans moet krijgen om in contact te treden met de anonieme gebruiker en deze op de uitlatingen aan te spreken. Om dit mogelijk te maken, moet Meta de identificerende gegevens van de gebruiker verstrekken. De rechtbank stelde dat de belangen van de man zwaarder wegen dan die van de anonieme gebruiker en Facebook in dit geval.

De vordering tot het verstrekken van informatie over eventuele andere Facebookgroepen waarin vergelijkbare uitlatingen zijn gedaan, werd afgewezen omdat de man op dit moment onvoldoende belang had bij die gegevens.