Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Moeder verdacht van gooien dochter Sharleyne (8) van flat in Hoogeveen veroordeeld tot celstraf

In hoger beroep is de moeder van het meisje Sharleyne uit Hoogeveen schuldig bevonden aan doodslag en veroordeeld tot 9 jaar en 9 maanden cel.

Op 8 juni 2015 is de net 8-jarige Sharleyne ’s nachts levenloos aangetroffen voor de flat in Hoogeveen waar zij woonde. Op grond van onderzoek van de politie is haar moeder als verdachte aangehouden. Zij wordt ervan verdacht dat zij haar kind over de reling van de galerij heeft gegooid. De moeder heeft elke betrokkenheid bij de dood van Sharleyne ontkend.

De moeder is vervolgd voor moord dan wel doodslag op haar dochter. Op 9 juli 2018 is de moeder door de rechtbank Noord-Nederland van deze beschuldiging vrijgesproken. De officier van justitie was het niet eens met dit vonnis en is in hoger beroep gegaan.

Het hof komt nu tot een andere conclusie dan de rechtbank. In hoger beroep is er door verschillende deskundigen gerapporteerd en heeft het hof op de zitting medische deskundigen en een slaapwandeldeskundige gehoord. Het hof is tot de conclusie gekomen dat slaapwandelen en zelfdoding niet aannemelijk zijn als doodsoorzaak van Sharleyne.

In deze zaak zijn door een bovenbuurman verklaringen afgelegd. De rechtbank heeft deze verklaringen niet voor het bewijs gebruikt. Het hof heeft de betrouwbaarheid van de door de bovenbuurman afgelegde verklaringen door een deskundige laten onderzoeken. Door de deskundige zijn de verklaringen aangemerkt als ‘in aanzienlijke mate betrouwbaar’. Ook vinden de verklaringen steun in andere bewijsmiddelen. Mede op grond van deze getuigenverklaringen, bezien in samenhang met andere bewijsmiddelen, komt het hof tot een bewezenverklaring.

Naar het oordeel van het hof is een gevangenisstraf van 10 jaar een passende straf. Deze straf wordt gematigd met 3 maanden omdat de procedure in hoger beroep, mede door coronaperikelen, relatief lang heeft geduurd. Het hof verleent daarnaast een bevel gevangenneming. Dit betekent dat verdachte direct gearresteerd kan worden.

Het hof is van oordeel dat een celstraf van tien jaar een passende straf is. Omdat de zaak lang heeft geduurd is de straf met 3 maanden verkort. De vader van Sharleyne heeft een verzoek tot schadevergoeding ingediend, gebaseerd op shockschade. Deze vordering wordt door het hof gedeeltelijk toegewezen tot een bedrag van € 20.000,-.