Nieuw wetsvoorstel ingediend om maximale straf voor doodslag te verhogen naar 25 jaar

Er is een wetsvoorstel ingediend om de maximale gevangenisstraf van 15 jaar te verhogen naar 25 jaar.

De ministers Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Sander Dekker van Rechtsbescherming hebben een nieuw wetsvoorstel ingediend. Door de wet wordt het gat naar maximale gevangenisstraf voor moord (30 jaar) kleiner. De minsters geven met de nieuwe wet gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd.

Er zijn al enige tijd signalen vanuit rechters dat de maximale straf bij zeer ernstige gevallen van doodslag als te laag wordt gezien. Volgens de ministers geeft een maximumstraf van 25 jaar voor doodslag rechters mogelijkheden om een passende straf op te leggen bij ernstige gevallen.

‘Omdat doodslag een zeer ernstig misdrijf is dat onherstelbaar leed bij nabestaanden van slachtoffers veroorzaakt en leidt tot onbegrip en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. De straf doet nu geen recht aan de ernst van het misdrijf’, aldus de ministers.