Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

OM stelt hoger beroep in tegen lage straf voor man die BOA in wang beet tijdens Koningsdag

Het OM gaat in hoger beroep tegen een uitspraak in een zaak rond de mishandeling van een BOA op Koningsdag.

In een opmerkelijke zaak waarbij een man uit Breda tijdens Koningsdag een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in zijn wang beet, heeft de rechtbank een gevangenisstraf van twee weken en een taakstraf opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) is echter van mening dat deze straf veel te licht is en heeft daarom besloten om hoger beroep aan te tekenen.

Volgens het OM staat de opgelegde straf niet in verhouding tot het ernstige feit, dat duidelijk op beeld is vastgelegd. De officier van justitie benadrukte in haar betoog de ernst van het geweld en verklaarde dat de verdachte zich “als een beest” heeft gedragen. Gezien de ernst van het vergrijp had het OM een gevangenisstraf van acht maanden geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Naar het oordeel van het OM wijkt de opgelegde straf te veel af van deze eis.

De rechtbank oordeelde dat het feit bewezen is, maar stelde tevens dat het slachtoffer en zijn collega anders hadden kunnen handelen door de-escalerend op te treden. Het OM is het niet eens met deze stelling en is van mening dat de verdachten volledig verantwoordelijk zijn voor het escaleren van de situatie.

Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak zijn volgens het OM volstrekt onacceptabel. Om deze reden hanteert het OM een aanzienlijk hogere strafeis in gevallen waarin er sprake is van agressie en geweld tegen personen met een publieke taak en andere functionarissen die werkzaam zijn in het publieke domein.

Het hoger beroep is ingesteld om ervoor te zorgen dat de straf meer recht doet aan de ernst van het gepleegde feit. Het OM blijft benadrukken dat agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak krachtig moeten worden aangepakt en strengere straffen vereisen.

Deze zaak werpt opnieuw een schijnwerper op de veiligheid van BOA’s en andere publieke functionarissen, en benadrukt het belang van passende maatregelen om hen te beschermen tijdens de uitoefening van hun taken. Het hoger beroep zal bepalend zijn voor de uiteindelijke strafmaat in deze zaak.