Alleen maar 500 euro briefjes! © Crime-Nieuws.nl

Oud-rechter moet advocaat 1,4 miljoen betalen na ‘aantasting eer en goede naam’

Oud-rechter Hans Westenberg is veroordeeld tot het betalen van ruim 1,4 miljoen euro aan een advocaat vanwege de ‘aantasting van zijn eer en goede naam’.

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft vandaag bepaald dat de Rotterdamse advocaat Hugo Smit een schadevergoeding van in totaal ruim 1,4 miljoen euro (vermeerderd met rente) moet krijgen van oud-rechter Westenberg. Eerder oordeelde het hof al dat Westenberg en de Raad voor de rechtspraak de advocaat onterecht hebben beschuldigd en hem daardoor in zijn eer en goede naam hebben aangetast.

Als gevolg van de beschuldiging van Westenberg, is Smit vertrokken bij het advocatenkantoor waar hij senior partner was. Hij heeft bij het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat hij zich hier met recht toe genoodzaakt voelde, aldus het hof. Smit is vervolgens een eigen advocatenkantoor gestart maar heeft desondanks een substantieel inkomensverlies geleden.

Op grond van de beschikbare gegevens schat het hof in dat het gaat om een bedrag van gemiddeld 150.000 euro per jaar. Vanaf het moment dat Smit bij zijn oude kantoor vertrok tot zijn pensioendatum, gaat het het om zeven jaar en acht maanden. Het hof wijst in totaal 1,15 miljoen euro toe aan inkomensschade, vermeerderd met de wettelijke rente. Het totaalbedrag komt met alle (proces)kosten op ruim 1,4 miljoen euro.