Politieagenten ontslagen na onjuist gebruik vuurwapens en grensoverschrijdend gedrag

Na een diepgaand onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en onjuist gebruik van vuurwapens binnen een politielocatie van Basisteam Walcheren heeft de politie Zeeland-West-Brabant twee medewerkers ontslagen en twee anderen voorwaardelijk ontslagen en naar andere teams overgeplaatst.

Eerder namen twee medewerkers zelf ontslag. Sinds begin 2022 werken nieuwe leidinggevenden en medewerkers van basisteam Walcheren hard aan het creëren van een veilige en inclusieve werkomgeving.

Begin februari 2022 ontving de politieleiding verschillende meldingen over grensoverschrijdend gedrag door collega’s. Naar aanleiding hiervan werd er een disciplinair onderzoek gestart door interne politieonderzoekers van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Het interne onderzoek richtte zich op ernstig grensoverschrijdend (vrouw)onvriendelijk gedrag, ongewenst seksueel gedrag, onnodig gebruik van dienstwapens binnen het politiebureau, en later werd het onderzoek uitgebreid naar deelname aan een WhatsApp-groep waarbinnen grensoverschrijdende en discriminerende uitingen plaatsvonden. In totaal waren vijf medewerkers van basisteam Walcheren en een specialist vanuit Walcheren bij het onderzoek betrokken.

Het interne onderzoek nam in totaal 1,5 jaar in beslag, waarin tientallen betrokkenen werden gehoord om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen. Tijdens het proces werden geen details vrijgegeven om het onderzoek niet te beïnvloeden. De betrokken medewerkers kregen de gelegenheid om hun zienswijze te geven voordat definitieve beslissingen werden genomen.

Na afronding van het onderzoek zijn de voorgenomen besluiten voorgelegd aan het Landelijke Strafmaatoverleg (SMO) en de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA). Beide instanties oordeelden dat de voorgenomen straffen passend en evenredig waren ten opzichte van vergelijkbare incidenten, en dat de discriminerende uitingen in de WhatsApp-groep niet onder de vrijheid van meningsuiting vielen.

Het onderzoek onthulde dat er gedurende een langere periode misstanden plaatsvonden in een politiebureau van basisteam Walcheren. De belangrijkste bevindingen waren:

  1. Het meerdere keren risicovol omgaan met vuurwapens, wat niet strookt met de professionaliteit van de politie. Dit gedrag kenmerkte een bepaalde groep medewerkers binnen een van de politielocaties.
  2. Onrechtmatig gebruik van pepperspray en de uitschuifbare wapenstok. Het onderzoek wees uit dat het onrechtmatig gebruik van de uitschuifbare wapenstok voortkwam uit een uit de hand gelopen oefening, terwijl er onvoldoende bewijs was voor het gebruik van pepperspray. Dit werd niet aangemerkt als plichtsverzuim, maar dit soort oefeningen worden niet langer geaccepteerd.
  3. Langdurige ongewenste omgangsvormen, seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag dat ver over de grenzen ging, en wat bij veel medewerkers heeft geleid tot een onveilige werksituatie. Dit omvatte (vrouw)onvriendelijke en seksistische opmerkingen en ernstig overschrijdend gedrag.
  4. Een WhatsApp-groep waarin discriminerende racistische berichten werden uitgewisseld.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de feiten individueel en niet als groep zijn gepleegd, waardoor niet alle besluiten gelijk waren, gezien het verschil in de mate van verwijtbaar gedrag. Alle betrokken medewerkers hebben zich schuldig gemaakt aan verwijtbaar gedrag en ernstig plichtsverzuim, wat heeft geleid tot sancties met verstrekkende gevolgen voor de betrokkenen. De overplaatsingen waren noodzakelijk om een veilig werkklimaat te herstellen.

Op woensdag 2 augustus ontvingen de vier betrokken medewerkers de definitieve besluiten. Twee medewerkers werden onvoorwaardelijk ontslagen, terwijl twee anderen een voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van respectievelijk 1 en 2 jaar kregen opgelegd en naar twee verschillende teams buiten Zeeland werden overgeplaatst.