© Instagram

Preventief gefouilleerd in wijken Rotterdam vanwege explosies en geweldsincidenten

In Rotterdam wordt in bepaalde wijken preventief gefouilleerd vanwege meerdere explosies en geweldsincidenten.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft besloten om preventief te fouilleren in de wijken Crooswijk en het Oude Westen, waar de afgelopen tijd veel explosies hebben plaatsgevonden bij woningen en bedrijfspanden. Het preventief fouilleren is alleen toegestaan in gebieden die door de burgemeester zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Om de bewoners van Crooswijk gerust te stellen, heeft de gemeente twee avonden georganiseerd waarin informatie werd verstrekt en vragen werden beantwoord over de recente explosies. Na de explosie bij een toko aan de Crooswijkseweg heeft de gemeente bovendien een brief verspreid onder de bewoners om hen te informeren over de extra inzet van de politie en over slachtofferhulp. In de brief wordt bewoners ook gevraagd verdachte zaken al dan niet anoniem te melden bij de politie.

De politie zal in de wijken Crooswijk en het Oude Westen preventief fouilleren om verdere explosies te voorkomen en de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Burgemeester Aboutaleb hoopt dat deze maatregel zal bijdragen aan het verminderen van het aantal explosies in deze wijken.

De gemeente Rotterdam blijft de ontwikkelingen in Crooswijk en het Oude Westen nauwlettend volgen en zal waar nodig verdere maatregelen nemen om de veiligheid van de bewoners te garanderen.