Foto ter illustratie.

Sancties tegen marechaussees Schiphol vanwege discriminerende stickers in groepchat WhatsApp

De Koninklijke Marechaussee heeft sancties opgelegd vanwege discriminerende berichten in een WhatsApp-groep,

Het ging om een zakelijke WhatsApp-groep waar meerdere leden van een team van de marechaussee werkzaam op Schiphol, in actief waren. Na een melding over de groep werd er een intern onderzoek gestart. Dit leidde tot sancties tegen meerdere medewerkers.

Er zijn aan elf marechaussees diverse straffen en maatregelen opgelegd voor hun rol bij het versturen van ‘stickers van discriminerende aard’. Een medewerker met een leidinggevende functie is ontslagen en een andere medewerker is overgeplaatst. Zeven andere betrokkenen hebben een aantekening in hun dossier gekregen die vijf jaar blijft staan. Verder worden er nog gesprekken gevoerd met de betrokkenen.

De marechaussee zegt met de maatregelen en straffen te hopen ‘bewustwording te creëren en herhaling van de gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen’.