© Crime-Nieuws.nl

Stichting en bestuurder Suver Nuver schuldig aan verstrekken wietolie maar geen straf opgelegd

De rechtbank heeft stichting Suver Nuver schuldig bevonden aan het verstrekken van wietolie, maar geen straf opgelegd.

Het OM verwijt de stichting en bestuurder van Suver Nuver de olie te verstrekken zonder zich te houden aan de eisen van de Geneesmiddelenwet. Er zijn  geen vergunningen verleend aan de stichting, het middel is niet geregistreerd en het middel is niet voorzien van een vergunning, aldus een woordvoerder. Het product wietolie valt onder de werking van de Opiumwet. Door de wijze waarop dit door de stichting op de markt wordt gebracht, via een website, folders en de bijsluiters, valt het ook onder de werking van de Geneesmiddelenwet. Volgens het OM zijn hierbij regels uit de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet overtreden.

‘De stichting verstrekt hennepolie en daaraan verwante producten aan mensen die daar baat bij zeggen te hebben. De Stichting wordt gesteund door een behoorlijk aantal mensen in de samenleving en heeft voor haar klanten en vele anderen ook een sociale functie. De wijze waarop de stichting is georganiseerd en de gehanteerde werkwijze is sociaal te noemen. Er zijn plekken in het land gevonden waar lotgenoten elkaar kunnen treffen en kunnen spreken. Er zijn vrijwilligers in huis die anderen helpen waar dat nodig is. Het gebruikte model om producten te verkrijgen van de stichting is niet gebruikelijk. Allereerst dien je donateur te worden voor een bepaald bedrag per jaar. Daarna kun je bestellen en wordt er periodiek geleverd. Er zijn mensen die veel kunnen betalen en ook daadwerkelijk veel betalen voor de bestelde producten en er zijn mensen die minder betalen voor de producten. De producten kunnen ook ‘om niet’ verkregen worden als iemand niet beschikt over financiële middelen.  Een sociale en menslievende organisatie en werkwijze op deze punten’, aldus de officier van justitie.

De hennepolie bevat een stof (THC) die maakt dat het verstrekken ervan aan derden is aan te merken als een drugsdelict. Volgens de officier zijn de bedoelingen van de stichting en zijn bestuurder goed maar is de uitvoering beneden de maat. Tegen de stichting is een boete van 100.000 euro waarvan 60.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar geëist. De bestuurder hoorde een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar en daarnaast een werkstraf met de duur van 120 uur tegen zich eisen.

De rechtbank heeft de 54-jarige bestuurder schuldig bevonden aan het overtreden van de Opium- en Geneesmiddelenwet maar legt geen straf op. Hoewel de rechtbank geen reden heeft om te betwijfelen dat de stichting dit deed met de juiste intenties en dat veel mensen baat hebben gehad bij de wietolie, kan de rechtbank niet anders dan tot het oordeel komen dat de stichting hiermee wel de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet heeft overtreden. De wietolie werd door de stichting zelf geproduceerd van wietafval dat zij (anoniem) van hennepkwekerijen kreeg en de werkzame stof THC bevatte.

De rechtbank ziet wel in dat de stichting heeft geprobeerd het mogelijke te doen om bij te dragen aan de maatschappelijke behoefte en dat zij heeft geprobeerd zorgvuldig te handelen. Zo probeerde de bestuurder wel de handel in en het gebruik van wietolie gedoogd te krijgen en ook wilde hij (uitvoeriger) onderzoek laten doen naar de samenstelling van het product maar stuitte daarbij steeds op een muur omdat de olie officieel verboden is bij wet.

De rechtbank is van oordeel dat een straf in dit verband niets toevoegt. Volstaan kan worden met de constatering en signalering in de richting van het maatschappelijk debat en de politieke besluitvorming, dat de stichting de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet heeft overtreden en daarvoor strafbaar is. Daarnaast is ook niet gebleken dat de stichting wietolie verkocht om winst te maken. De stichting heeft veel donateurs en een donateur betaalt een bepaald bedrag per jaar. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de draagkracht van die donateur. Daarnaast wordt de stichting draaiende gehouden door trouwe vrijwilligers die voorlichting geven en de klantenadministratie bijhouden.