Tip over vermoedelijke handel leidt politie naar ruim duizend cilinders lachgas

De politie heeft na een tip meer dan duizend cilinders lachgas aangetroffen en in beslag genomen.

De politie heeft in Loosduinen in Den Haag maar liefst 1004 lachgascilinders in beslag genomen na een melding van vermoedelijke handel in lachgas. Na een grondig onderzoek ter plaatse, kwamen de agenten inderdaad uit bij een locatie waar de lachgascilinders zich bevonden. Deze werden direct in beslag genomen en de politie nam ook nog eens drie voertuigen mee. Om welke locatie in Loosduinen het precies gaat, is momenteel niet bekend.

Het in beslag nemen van de lachgascilinders is onderdeel van een grotere strijd tegen het gebruik en de handel in lachgas. Steeds vaker duiken er berichten op over overlast en gevaarlijke situaties als gevolg van lachgasgebruik. De politie heeft daarom besloten strenger op te treden tegen de handel en het gebruik ervan.

Volgens een woordvoerder van de politie is het bezit en gebruik van lachgas niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar kan het ook leiden tot overlast en gevaarlijke situaties in het verkeer. Daarom roept de politie iedereen op om alert te zijn en verdachte situaties te melden.

De eigenaar van de inbeslaggenomen lachgascilinders zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. Het is nog onduidelijk wat de mogelijke strafmaat zal zijn. De politie hoopt in ieder geval met deze actie een duidelijk signaal af te geven dat de handel en het gebruik van lachgas niet worden getolereerd.