© US Army via Wikimedia Commons

Zeer streng wapenbeleid aangekondigd in Servië na dodelijke schietpartijen met 16 doden

De Servische president heeft een veel strenger wapenbeleid aangekondigd na twee dodelijke schietpartijen in twee dagen.

President Vucic van Servië heeft aangekondigd dat hij het wapenbeleid flink wil aanscherpen na twee aanslagen in 48 uur tijd. Bij de aanslagen vielen in totaal acht doden en verschillende gewonden. Enkele dagen terug werden in het zuiden van Belgrado acht mensen doodgeschoten en woensdag schoot een 13-jarige jongen op een school acht medeleerlingen en een bewaker dood.

Om de zorgen onder ouders weg te nemen, worden er 1200 extra politieagenten ingezet op scholen en zal er in ieder geval de komende zes maanden een politieagent aanwezig zijn op elke school. Verder komen er strengere regels voor mensen die een wapen bezitten. “Iedere wapenbezitter wordt gescreend en veel van de wapens zullen afgepakt worden”, aldus Vucic. “Het kleine aantal mensen dat zijn wapen mag houden, moet elk halfjaar of jaar een screening ondergaan en wordt psychisch en medisch getest.”

Inwoners die momenteel illegaal wapens bezitten, krijgen een maand de tijd om deze vrijwillig in te leveren, zonder consequenties. Wordt het wapen daarna gevonden, dan komen daar strenge straffen op te staan. Celstraffen bij illegaal wapenbezit of overtreden van de wapenwetgeving worden verhoogd met meerdere jaren.

De aanslagen hebben het land geschokt en Vucic maakt duidelijk dat hij met harde hand wil optreden tegen deze vormen van geweld. “We moeten vrij kunnen blijven leven, maar moeten een manier vinden om dit kwaad aan te pakken. Hoewel de dader van de schietpartij op school nog jong is, zal hij het daglicht nooit meer zien.”